Rejestracja 81 537 41 71 

Konkursy

Konkurs ofert na zawarcie umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie porad specjalistycznych: Zakres I: w Poradni Diabetologicznej Wojewódzkiej Przychodni Specjalistycznej w lokalizacji al. Kraśnicka 100 w Lublinie Zakres II: w Poradni Ginekologiczno – Położniczej Wojewódzkiej Przychodni Specjalistycznej w lokalizacji ul. Lubartowska 81 w Lublinie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lublinie

Konkurs ofert na na zawarcie umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych w godzinach normalnej ordynacji w Oddziale Ginekologii i Ginekologii Onkologicznej Szpitala w lokalizacji ul. Lubartowska 81 w Lublinie oraz poza godzinami normalnej ordynacji jako dyżur medyczny w Oddziale Ginekologii i Ginekologii Onkologicznej, w Oddziale Położniczym z Oddziałem Patologii Ciąży oraz w Izbie Przyjęć Ginekologiczno-Położniczej w lokalizacji ul. Lubartowska 81 Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lublinie

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w następujących zakresach:
Zakres I: polegających na wykonywaniu zabiegów operacyjnych w Oddziale Otolaryngologicznym Chirurgii Głowy i Szyi – Pododdziale Leczenia Jednego Dnia w lokalizacji al. Kraśnicka 100 w Lublinie w zakresie otorynolaryngologii, w tym zabiegów o charakterze naprawczym oraz udziale w formie asysty w zabiegach o charakterze naprawczym na oddziałach na których jest potrzeba wykonania danego zabiegu, oraz
Zakres II: polegających na wykonywaniu zabiegów z chirurgii szczękowo – twarzowej w Oddziale Otolaryngologicznym Chirurgii Głowy i Szyi – Pododdziale Leczenia Jednego Dnia w lokalizacji al. Kraśnicka 100 w Lublinie

Konkurs ofert na zawarcie umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych pacjentom Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lublinie na badania pozytonowej tomografii emisyjnej – PET.

Konkurs ofert na zawarcie umowy o udzielenie zamówienia w zakresie wykonywania diagnostycznych badań dla pacjentów Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lublinie

Back to top