Rejestracja 81 537 41 71 

Konkursy

Konkurs ofert na udzielanie przez lekarza świadczeń zdrowotnych w zakresie konsultacji kardiologicznych, w tym wykonanie badania USG serca w Oddziale Neonatologii, Patologii i Intensywnej Terapii Noworodka Szpitala w lokalizacji przy al. Kraśnickiej 100 w Lublinie, Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lublinie

Konkurs ofert na zawarcie umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie porad specjalistycznych w Poradni Otolaryngologicznej Wojewódzkiej Przychodni Specjalistycznej w lokalizacji al. Kraśnicka 100 w Lublinie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lublinie

Konkurs ofert na zawarcie umowy w następujących zakresach:
1) udzielanie świadczeń zdrowotnych w godzinach normalnej ordynacji oraz poza godzinami normalnej ordynacji, jako dyżur medyczny, w tym wykonywanie zabiegów w zakresie neurochirurgii w Oddziale Neurochirugii w lokalizacji al. Kraśnicka 100
2) udzielanie świadczeń zdrowotnych w godzinach normalnej ordynacji oraz poza godzinami normalnej ordynacji, jako dyżur medyczny w Oddziale Neurochirugii w lokalizacji al. Kraśnickiej 100, z jednoczesnym sprawowaniem funkcji Kierownika Oddziału Neurochirugii w lokalizacji al. Kraśnicka 100
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lublinie

Konkurs ofert na zawarcie umowy w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych pielęgniarskich w miejscu zamieszkania lub pobytu pacjenta w ramach Poradni Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej w lokalizacji ul. Biernackiego 9 w Lublinie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lublinie

Konkurs ofert na zawarcie umowy na (1) udzielanie świadczeń zdrowotnych pielęgniarskich w ramach normalnej ordynacji oraz pozostawanie w gotowości do ich udzielania poza godzinami normalnej ordynacji w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej i Radiologii Zabiegowej w lokalizacji al. Kraśnickiej 100 w Lublinie, oraz na (2) wykonywanie zadań administracyjnych, w tym zakresie koordynowania personelu pielęgniarskiego Zakładu Diagnostyki Obrazowej Radiologii Zabiegowej Wojewódzkiej Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lublinie

Back to top