Rejestracja 81 537 41 71 

Konkursy

Konkurs ofert na zawarcie umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnej w następujących zakresach: Zakres I: udzielanie przez Przyjmującego Zamówienie świadczeń zdrowotnych w godzinach normalnej ordynacji oraz poza godzinami normalnej ordynacji jako dyżur medyczny w Oddziale Chorób Zakaźnych dla Dorosłych Szpitala w lokalizacji ul. M. Biernackiego 9 w Lublinie (dalej jako Oddział) Udzielającego Zamówienia oraz zabezpieczenie świadczeń zdrowotnych w razie nagłej potrzeby pacjentom hospitalizowanym w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym nr 1, w tym stwierdzenie zgonu wraz z jego udokumentowaniem w historii choroby, a także sporządzeniem karty zgonu i  jej wydaniem. Zakres II:udzielanie przez Przyjmującego Zamówienie świadczeń poza godzinami normalnej ordynacji jako dyżur medyczny w Oddziale Chorób Zakaźnych dla Dorosłych Szpitala w lokalizacji ul. M. Biernackiego 9 w Lublinie (dalej jako Oddział) Udzielającego Zamówienia oraz zabezpieczenie świadczeń zdrowotnych w razie nagłej potrzeby pacjentom hospitalizowanym w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym nr 1, w tym stwierdzenie zgonu wraz z jego udokumentowaniem w historii choroby, a także sporządzeniem karty zgonu i  jej wydaniem Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lublinie

Konkurs ofert na zawarcie umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy poza godzinami normalnej ordynacji  jako dyżur medyczny  w Oddziale Położniczym z Oddziałem Patologii Ciąży, Oddziale Ginekologii i Ginekologii Onkologicznej oraz w Izbie Przyjęć Ginekologiczno-Położniczej  w lokalizacji ul. Lubartowska 81 w Lublinie, Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lublinie.

Konkurs ofert na zawarcie umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnej w następujących zakresach: Zakres I – w godzinach normalnej ordynacji oraz poza godzinami normalnej ordynacji jako dyżur medyczny; Zakres II - poza godzinami normalnej ordynacji jako dyżur medyczny - w Oddziale Otolaryngologicznym Chirurgii Głowy i Szyi – Pododdziale Leczenia Jednego Dnia Szpitala w lokalizacji al. Kraśnicka 100 w Lublinie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lublinie

Konkurs ofert na zawarcie umowy na udzielanie przez lekarza (1) świadczeń zdrowotnych, w tym wykonywanie zabiegów z wysokospecjalistycznych procedur medycznych z wykorzystywaniem robota medycznego da Vinci w zakresie ginekologii i położnictwa w Oddziale Ginekologii i Położnictwa w lokalizacji al. Kraśnickiej 100 oraz (2) pełnienie funkcji Kierownika Oddziału Ginekologii i Położnictwa w lokalizacji al. Kraśnicka 100 w Lublinie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lublinie.

Konkurs ofert na zawarcie umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w godzinach normalnej ordynacji w Oddziale Onkologii Klinicznej oraz w Poradni Onkologicznej w lokalizacji al. Kraśnicka 100 w Lublinie, Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lublinie.

Back to top