Rejestracja 81 537 41 71 

Konkursy

Konkurs ofert na zawarcie umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych poza godzinami normalnej ordynacji, czyli jako dyżur medyczny w Oddziale Urazowo-Ortopedycznym w lokalizacji al. Kraśnicka 100 Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lublinie

Konkurs ofert na zawarcie umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych pielęgniarskich w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej i Radiologii Zabiegowej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lublinie

Konkurs ofert na zawarcie umowy w następujących zakresach:
Zakres I
udzielanie świadczeń zdrowotnych pielęgniarskich w miejscu zamieszkania lub pobytu pacjenta w ramach Poradni Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej Zakładu Leczniczego w lokalizacji ul. Biernackiego 9 w Lublinie;
Zakres II
(1) udzielanie świadczeń zdrowotnych pielęgniarskich w warunkach ambulatoryjnych w Poradni Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej Zakładu Leczniczego w lokalizacji ul. Biernackiego 9 w Lublinie oraz (2) pełnienie  funkcji Koordynatora Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej Zakładu Leczniczego w lokalizacji ul. Biernackiego 9 w Lublinie;
Zakres III
udzielanie świadczeń zdrowotnych pielęgniarskich w warunkach ambulatoryjnych w Poradni Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej Zakładu Leczniczego w lokalizacji al. Kraśnicka 100 w Lublinie
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lublinie


 

Konkurs ofert na zawarcie umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych pielęgniarskich w zakresie tlenoterapii domowej w ramach Ośrodka Domowego Leczenia Tlenem Zakładu Leczniczego w lokalizacji ul. Herberta 21 w Lublinie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lublinie

Konkurs ofert na zawarcie umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale Urazowo-Ortopedycznym w lokalizacji al. Kraśnicka 100 Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lublinie, polegających na wykonywaniu zabiegów z zakresu ortopedii i traumatologii narządu ruchu

Back to top