Rejestracja 81 537 41 71 

Konkursy

Konkurs ofert na zawarcie umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy (1) w Oddziale Intensywnej Terapii i Anestezjologii w lokalizacji przy al. Kraśnicka 100 w Lublinie, (2) w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii w lokalizacji przy ul. Herberta 21 w Lublinie oraz (3) w Oddziale Anestezjologii w lokalizacji ul. Lubartowskiej 81 w Lublinie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lublinie.

Konkurs ofert na zawarcie umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy:

Zakres I:

1) w godzinach normalnej ordynacji oraz poza jej godzinami jako dyżur medyczny w Oddziale Chorób Zakaźnych Dziecięcych w lokalizacji przy ul. Mieczysława Biernackiego 9 w Lublinie wraz z jednoczesnym pełnieniem funkcji Kierownika Oddziału oraz

2) w zakresie porad specjalistycznych w Poradni Chorób Zakaźnych  w lokalizacji przy ul. Lubartowskiej 81 w Lublinie;

Zakres II: w godzinach normalnej ordynacji oraz poza jej godzinami jako dyżur medyczny w Oddziale Chorób Zakaźnych Dziecięcych w lokalizacji przy ul. Mieczysława Biernackiego 9 w Lublinie;

Zakres III: w zakresie porad specjalistycznych w Poradni Chorób Zakaźnych dla Dzieci   w lokalizacji przy ul. Lubartowskiej 81 w Lublinie

Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lublinie

 

Konkurs ofert na zawarcie umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych polegających na wykonywaniu wysokospecjalistycznych procedur medycznych z wykorzystaniem robota medycznego da Vinci w następujących zakresach:
Zakres I:  w zakresie urologii;
Zakres II: w  zakresie chirurgii ogólnej z jednoczesnym sprawowaniem funkcji kierownika Centrum Edukacyjne Robotyki Operacyjnej;
Zakres III: w zakresie ginekologii, w tym również zabiegów nierobotycznych z zakresu ginekologii;
dla pacjentów Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lublinie.

Konkurs ofert na zawarcie umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych pielęgniarskich w Poradni Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej Zakładu Leczniczego w lokalizacji al. Kraśnicka 100 w Lublinie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lublinie.

Konkurs ofert na zawarcie umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie porad specjalistycznych w Poradni Foniatrycznej
Wojewódzkiej Przychodni Specjalistycznej w lokalizacji al. Kraśnicka 100 w Lublinie oraz konsultacji specjalistycznych dla pacjentów hospitalizowanych w oddziałach szpitalnych Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Stefana Kardynała Wyszyńskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lublinie.

Back to top