Rejestracja 81 537 41 71 

Konkursy

Konkurs ofert na zawarcie umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez technika elektroradiologii w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej i Radiologii Zabiegowej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lublinie

Konkurs ofert na zawarcie umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych w godzinach normalnej ordynacji oraz poza godzinami normalnej ordynacji, jako dyżur medyczny w Oddziale Chirurgii Ogólnej w lokalizacji al. Kraśnicka 100 w Lublinie, z jednoczesnym sprawowaniem funkcji Zastępcy Kierownika Oddziału Chirurgii Ogólnej w lokalizacji al. Kraśnicka 100 w Lublinie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lublinie

Konkurs ofert na zawarcie umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych (1) w godzinach normalnej ordynacji oraz poza godzinami normalnej ordynacji, czyli jako dyżur medyczny w Oddziale Urologii i Onkologii Urologicznej z Centrum Leczenia Kamicy Układu Moczowego w lokalizacji al. Kraśnicka 100w Lublinie oraz (2) w zakresie porad specjalistycznych w Porani Urologicznej Specjalistycznej Przychodni Przyszpitalnej i Przychodni POZ w lokalizacji ul. Herberta 21 w Lublinie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lublinie

Konkurs ofert na zawarcie umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych w godzinach normalnej ordynacji  w Oddziale Chirurgii Piersi w lokalizacji al. Kraśnicka 100 w Lublinie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lublinie

Konkurs ofert na zawarcie umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych poza godzinami normalnej ordynacji, czyli jako dyżur medyczny w Oddziale Noworodków i Wcześniaków w lokalizacji ul. Lubartowska 81 w Lublinie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lublinie

Back to top