Rejestracja 81 537 41 71 

Konkursy

Konkurs ofert na zawarcie umowy przez lekarzy na udzielanie świadczeń zdrowotnych na zawarcie umowy w godzinach normalnej ordynacji oraz poza godzinami ordynacji - jako dyżur medyczny – w Oddziale Położniczym z Oddziałem Patologii Ciąży, w Oddziale Ginekologii i Ginekologii Onkologicznej, oraz w Izbie Przyjęć Ginekologiczno-Położniczej w lokalizacji ul. Lubartowska 81 w Lublinie oraz na pełnienie funkcji Kierownika Oddziału Położniczego z Oddziałem Patologii Ciąży w lokalizacji  ul. Lubartowska 81 w Lublinie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lublinie.

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych pielęgniarskich w Oddziale Intensywnej Terapii i Anestezjologii w lokalizacji al. Kraśnicka 100 w Lublinie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lublinie

Konkurs ofert na na zawarcie umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w zakresie porad specjalistycznych w Poradni Kardiologicznej Wojewódzkiej Przychodni Specjalistycznej w lokalizacji al. Kraśnicka 100 Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lublinie

Konkurs ofert na zawarcie umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w godzinach normalnej ordynacji oraz poza godzinami normalnej ordynacji, czyli jako dyżur medyczny w Oddziale Chorób Płuc i Gruźlicy Nr 2 Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lublinie

Konkurs ofert na zawarcie umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w poszczególnych zakresach:

Zakres I:

(1) w godzinach normalnej ordynacji oraz poza jej godzinami jako dyżur medyczny w Oddziale Kardiologii - Pododdział Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego - Pododdział Rehabilitacji Kardiologicznej - Pododdział Kardiochirurgii w lokalizacji al. Kraśnicka 100 w Lublinie wraz z jednoczesnym pełnieniem funkcji Kierownika Oddziału oraz (2) w zakresie porad specjalistycznych w Poradni Kardiologicznej w lokalizacji al. Kraśnicka 100 w Lublinie;

Zakres II:

(1) w godzinach normalnej ordynacji oraz poza jej godzinami jako dyżur medyczny w Oddziale Kardiologii - Pododdział Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego - Pododdział Rehabilitacji Kardiologicznej - Pododdział Kardiochirurgii w lokalizacji al. Kraśnicka 100 w Lublinie wraz z jednoczesnym pełnieniem funkcji Zastępcy Kierownika Oddziału oraz pełnieniem funkcji Kierownika Pracowni Elektroterapii i Elektrofizjologii oraz (2) w zakresie porad specjalistycznych w Poradni Kardiologicznej w lokalizacji al. Kraśnicka 100 w Lublinie;

Zakres III:

(1)w godzinach normalnej ordynacji oraz poza jej godzinami jako dyżur medyczny w Oddziale Kardiologii - Pododdział Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego - Pododdział Rehabilitacji Kardiologicznej - Pododdział Kardiochirurgii w lokalizacji al. Kraśnicka 100 w Lublinie wraz z jednoczesnym pełnieniem funkcji Kierownika Pracowni Hemodynamiki oraz (2) w zakresie porad specjalistycznych w Poradni Kardiologicznej w lokalizacji al. Kraśnicka 100 w Lublinie;

 

Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lublinie

 

Back to top