Rejestracja 81 537 41 71 

Konkursy

Konkurs ofert na zawarcie umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych pacjentom Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lublinie w następujących zakresach:
Zakres I: Procedura założenia dostępu żylnego obwodowego pacjentom Oddziału Chorób Zakaźnych Dziecięcych Zakładu Leczniczego w lokalizacji przy ul. Biernackiego 9 w Lublinie,
Zakres II: Procedura założenia centralnego cewnika krótkiego utrzymania pacjentom Oddziału Chorób Zakaźnych Dziecięcych Zakładu Leczniczego w lokalizacji przy ul. Biernackiego 9 w Lublinie,
Zakres III: Konsultacja wyników badań radiologicznych w siedzibie Przyjmującego Zamówienie wykonywanych pacjentom, którzy nie ukończyli 18 roku życia, hospitalizowanym w oddziałach w lokalizacji przy ul. Biernackiego 9 i ul. Lubartowskiej 81,
Zakres IV: Wykonywanie badań genetycznych dla pacjentów Oddziału Noworodków i Wcześniaków Zakładu Leczniczego w lokalizacji przy ul. Lubartowskiej 81 w Lublinie.

 

Konkurs ofert na zawarcie umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie porad specjalistycznych w:
Zakres I: Poradni Endokrynologicznej
Zakres II: Poradni Ginekologiczno-Położniczej
Zakres III: Poradni Neurologicznej
Wojewódzkiej Przychodni Specjalistycznej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lublinie

Konkurs ofert na zawarcie umowy na udzielaniu świadczeń zdrowotnych w godzinach normalnej ordynacji jak i poza godzinami normalnej ordynacji, jako dyżur medyczny w Oddziale Chorób Zakaźnych dla Dorosłych w lokalizacji ul. Biernackiego 9 w Lublinie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lublinie

Konkurs ofert na zawarcie umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy poza godzinami normalnej ordynacji, czyli jako dyżur medyczny w Oddziale Ginekologii i Położnictwa Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lublinie w Zakładzie Leczniczym w lokalizacji al. Kraśnicka 100 w Lublinie

Konkurs ofert na zawarcie umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych w godzinach normalnej ordynacji jak i poza godzinami normalnej ordynacji jako dyżur medyczny w Oddziale Urazowo-Ortopedycznym Zakładu Leczniczego w lokalizacji al. Kraśnickiej 100 w Lublinie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lublinie

Back to top