Rejestracja 81 537 41 71 

Konkursy

Konkurs ofert na zawarcie umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w zakresie konsultacji psychiatrycznych pacjentom w oddziałach i zakładach opiekuńczo-leczniczych (dalej jako oddziały/zakłady opiekuńczo-lecznicze) Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lublinie.

Konkurs ofert na zawarcie umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy poza godzinami normalnej ordynacji jako dyżur medyczny w Oddziale Urazowo-Ortopedycznym Szpitala w lokalizacji Kraśnicka 100 w Lublinie (dalej jako Oddział) oraz udzielanie konsultacji w zakresie zabezpieczenia ortopedycznego w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym Szpitala w lokalizacji al. Kraśnicka 100 w Lublinie w ramach dyżuru medycznego Oddziału Urazowo-Ortopedycznego

Konkurs ofert na zawarcie umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych pielęgniarskich w Izbie Przyjęć w lokalizacji ul. Herberta 21, Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lublinie. 

Konkurs ofert na zawarcie umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w następujących zakresach:
Zakres I - w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii (1) w Oddziale Intensywnej Terapii i Anestezjologii w lokalizacji przy al. Kraśnicka 100 w Lublinie, (2) w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii w lokalizacji przy ul. Herberta 21 w Lublinie oraz (3) w Oddziale Anestezjologii w lokalizacji ul. Lubartowskiej 81 w Lublinie
Zakres II – w zakresie 1. anestezjologii i intensywnej terapii (1) w Oddziale Intensywnej Terapii i Anestezjologii w lokalizacji przy al. Kraśnicka 100 w Lublinie, (2) w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii w lokalizacji przy ul. Herberta 21 w Lublinie oraz (3) w Oddziale Anestezjologii w lokalizacji ul. Lubartowskiej 81 w Lublinie oraz 2. pełnienia funkcji Kierownika (1) Oddziału Intensywnej Terapii i Anestezjologii w lokalizacji al. Kraśnicka 100 w Lublinie, (2) Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii w lokalizacji przy ul. Herberta 21 w Lublinie oraz (3) Oddziału Anestezjologii w lokalizacji Lubartowskiej 81 w Lublinie.

Konkurs ofert na zawarcie umowy na udzielanie przez lekarza świadczeń zdrowotnych w zakresie konsultacji kardiologicznych, w tym wykonanie badania USG serca w Oddziale Neonatologii, Patologii i Intensywnej Terapii Noworodka Szpitala w lokalizacji al. Kraśnicka 100 w Lublinie, Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lublinie

Back to top