Rejestracja 81 537 41 71 

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lublinie znajduje się przy al. Kraśnicka 100, 20-718 Lublin.

MAPA DOJAZDU, WSKAZÓWKI NAWIGACJI

Wskazówki nawigacji do Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lublinie

DOJAZD AUTOBUSEM

W okolicy Szpitala jest przystanek autobusowy oraz trolejbusowy.

DOSTOSOWANIE I ROZKŁAD BUDYNKÓW SZPITALA

Zewnętrzne drogi komunikacyjne prowadzące do wszystkich budynków przystosowane pod osoby niepełnosprawne.

1. Podmiot leczniczy udziela świadczeń zdrowotnych w jednym kompleksie budynków (blok: A, B, C, E, F, G) , połączonych ściśle ze sobą komunikacyjnie stałymi łącznikami.
2. Przed Budynkiem Głównym w Bloku A znajduje się płatny parking z udostępnionymi 20 miejscami parkingowymi przeznaczonymi dla osób niepełnosprawnych.
3. Do wejścia głównego prowadzi pochylnia.
4. Istnieje możliwość bezpośredniego podjechania pod drzwi, bez możliwości dłuższego postoju.
5. Wejścia Główne wyposażone są w drzwi bez progowe, automatycznie otwierane za pomocą czujnika ruchu.
6. Wszystkie przestrzenie poziome i pionowe w szpitalu są wolne od barier.
7. Na wszystkich poziomach znajduje się winda.
8. Toalety są częściowo lub całkowicie przystosowane dla osób ze szczególnymi potrzebami.
9. Budynek jest wyposażony w informacje wizualną przedstawiającą rozmieszczenie pomieszczeń umieszczonych na ścianach i sufitach szpitalnych, jak również informację udzielane są przez pracowników Służby Ochrony Szpitala, który obsługiwany jest całodobowo przy wejściu głównym w Bloku A.
10. Na teren budynku można wejść z psem asystującym.
11. W budynku nie ma pętli indukcyjnej.

Plan rozmieszczenia budynków - bloków
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lublinie, Al. Kraśnicka 100.

Plan Szpitala

Szczegółowy opis bloków

Blok A - szczegółowy opis rozmieszczenia oddziałów i pracowni
Wojewódzka Przychodnia Specjalistyczna piętro 1
Wojewódzkie centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa piętro 1
CT piętro 0
Wojewódzka Przychodnia Specjalistyczna - rejestracja piętro 0
Dyrekcja piętro 0
Służba Ochrony Szpitala piętro 0
Pasaż Handlowy piętro 0
Ośrodek Rehabilitacji Kardiologicznej piętro -1
Kasa piętro -1

Blok B - szczegółowy opis rozmieszczenia oddziałów i pracowni
Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej Koagulologii i Mikrobiologii piętro 1
Centralny Trakt Operacyjny piętro 1
Zakład Diagnostyki Endoskopowej piętro 1
Gabinety Poradni Alergologicznej piętro 1
Gabinety Poradni Gastrologicznej piętro 1
Oddział Nefrologii i Nadciśnienia Tętniczego piętro 0
Zakład Diagnostyki Zabiegowej i Radiologii Obrazowej piętro 0
Zakład Medycyny Nuklearnej piętro 0
Apteka Szpitalna piętro -1
Centralna Sterylizatornia piętro -1
Depozyt Ubrań piętro -1

Blok C - szczegółowy opis rozmieszczenia oddziałów i pracowni
Oddział Gastroenterologii piętro 7
Oddział Neurologiczny - Pododdział Udarowy piętro 7
Oddział Otolaryngologiczny Chirurgii Głowy i Szyi piętro 6
Oddział Rehabilitacyjny - Pododdział Rehabilitacji Neurologicznej piętro 6
Oddział Alergologii i Chorób Płuc piętro 5
Oddział Toksykologiczno - Kardiologiczny piętro 5

Oddział Chorób Wewnętrznych, Endokrynologii i Diabetologi - Pododdział Onkologiczny

piętro 4
Oddział Urologii i Onkologii Urologicznej z Centrum Leczenia Kamicy Układu Moczowego piętro 3
Oddział Urazowo - Ortopedyczny piętro 3
Oddział Chirurgii Naczyniowej piętro 2
Oddział Chirurgii Ogólnej piętro 2
Oddział Kardiologii - Pododdział Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego piętro 1
Oddział Intensywnej Terapii i Anestezjologii piętro 0
Stacja Dializ piętro 0
Szpitalny Oddział Ratunkowy piętro 0
Pracownia Rezonansu Magnetycznego piętro -1
Sala Konferencyjna piętro -1
Dział Dokumentacji i Statystyki Medycznej piętro -1
Kaplica piętro -1
Bar - Stołówka piętro -1
Fryzjer piętro -1
Biblioteka piętro -1

Blok E - Oddział Ginekologii i Położnictwa z Izbą Przyjęć
Ginekologia Operacyjna piętro 3
Oddział Neonatologii, Patologii i Intensywnej Terapii Noworodka piętro 2
Trakt Porodowy piętro 1
Izba Przyjęć piętro 0
Patologia Ciąży piętro 0
Ginekologia Septyczna piętro -1

Blok F - Ośrodek Rehabilitacji Leczniczej
Ośrodek Rehabilitacji Leczniczej cały budynek

Blok G - szczegółowy opis rozmieszczenia oddziałów i pracowni
Oddział Chirurgii Piersi piętro 3
Oddział Dziecięcy piętro 2
Oddział Dziecięcy piętro 1
Poradnie Dziecięce piętro 1
Izba Przyjęć Oddziału Dziecięcego piętro 0
Poradnia Lekarza Rodzinnego piętro -1
Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna piętro -1
Ośrodek Wczesnego Wykrywania Raka z Pracownią Mammograficzną i USG piętro -1

Blok H - szczegółowy opis rozmieszczenia oddziałów i pracowni
Dział Kadr piętro 1
Dział Ekonomiczny, Finansowo-Księgowy piętro 1
Dział Prawny piętro 1
Dział Informatyczny piętro 1
Dział Zamówień Publicznych - Zaopatrzenia piętro 1
Dział Administracyjny piętro 1
Pasaż Handlowy piętro 0
Dział Techniczny piętro 0
Inspektor Ds. BHP piętro 0
Inspektor Ds. P.Poż piętro 0
Archiwum piętro 0
Kuchnia piętro 0
Pralnia piętro 0
Zakład Patomorfologii piętro 0

GALERIA ZDJĘĆ SZPITALA - ZOBACZ JAK WYGLĄDA BUDYNEK SZPITALA

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny

Back to top