Rejestracja 81 537 41 71 

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lublinie znajduje się przy al. Kraśnicka 100, 20-718 Lublin.

MAPA DOJAZDU, WSKAZÓWKI NAWIGACJI

Wskazówki nawigacji do Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lublinie

DOJAZD AUTOBUSEM

W okolicy Szpitala jest przystanek autobusowy oraz trolejbusowy.

DOSTOSOWANIE I ROZKŁAD BUDYNKÓW SZPITALA

Zewnętrzne drogi komunikacyjne prowadzące do wszystkich budynków przystosowane pod osoby niepełnosprawne.

1. Podmiot leczniczy udziela świadczeń zdrowotnych w jednym kompleksie budynków (blok: A, B, C, E, F, G) , połączonych ściśle ze sobą komunikacyjnie stałymi łącznikami.
2. Przed Budynkiem Głównym w Bloku A znajduje się płatny parking z udostępnionymi 20 miejscami parkingowymi przeznaczonymi dla osób niepełnosprawnych.
3. Do wejścia głównego prowadzi pochylnia.
4. Istnieje możliwość bezpośredniego podjechania pod drzwi, bez możliwości dłuższego postoju.
5. Wejścia Główne wyposażone są w drzwi bez progowe, automatycznie otwierane za pomocą czujnika ruchu.
6. Wszystkie przestrzenie poziome i pionowe w szpitalu są wolne od barier.
7. Na wszystkich poziomach znajduje się winda.
8. Toalety są częściowo lub całkowicie przystosowane dla osób ze szczególnymi potrzebami.
9. Budynek jest wyposażony w informacje wizualną przedstawiającą rozmieszczenie pomieszczeń umieszczonych na ścianach i sufitach szpitalnych, jak również informację udzielane są przez pracowników Służby Ochrony Szpitala, który obsługiwany jest całodobowo przy wejściu głównym w Bloku A.
10. Na teren budynku można wejść z psem asystującym.
11. W budynku nie ma pętli indukcyjnej.

Plan rozmieszczenia budynków - bloków
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lublinie, Al. Kraśnicka 100.

Plan Szpitala

Szczegółowy opis bloków

Blok A - szczegółowy opis rozmieszczenia oddziałów i pracowni
Wojewódzka Przychodnia Specjalistyczna piętro 1
Wojewódzkie centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa piętro 1
CT piętro 0
Wojewódzka Przychodnia Specjalistyczna - rejestracja piętro 0
Dyrekcja piętro 0
Służba Ochrony Szpitala piętro 0
Pasaż Handlowy piętro 0
Ośrodek Rehabilitacji Kardiologicznej piętro -1
Kasa piętro -1

Blok B - szczegółowy opis rozmieszczenia oddziałów i pracowni
Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej Koagulologii i Mikrobiologii piętro 1
Centralny Trakt Operacyjny piętro 1
Zakład Diagnostyki Endoskopowej piętro 1
Gabinety Poradni Alergologicznej piętro 1
Gabinety Poradni Gastrologicznej piętro 1
Oddział Nefrologii i Nadciśnienia Tętniczego piętro 0
Zakład Diagnostyki Zabiegowej i Radiologii Obrazowej piętro 0
Zakład Medycyny Nuklearnej piętro 0
Apteka Szpitalna piętro -1
Centralna Sterylizatornia piętro -1
Depozyt Ubrań piętro -1

Blok C - szczegółowy opis rozmieszczenia oddziałów i pracowni
Oddział Gastroenterologii piętro 7
Oddział Neurologiczny - Pododdział Udarowy piętro 7
Oddział Otolaryngologiczny Chirurgii Głowy i Szyi piętro 6
Oddział Rehabilitacyjny - Pododdział Rehabilitacji Neurologicznej piętro 6
Oddział Alergologii i Chorób Płuc piętro 5
Oddział Toksykologiczno - Kardiologiczny piętro 5

Oddział Chorób Wewnętrznych, Endokrynologii i Diabetologi - Pododdział Onkologiczny

piętro 4
Oddział Urologii i Onkologii Urologicznej z Centrum Leczenia Kamicy Układu Moczowego piętro 3
Oddział Urazowo - Ortopedyczny piętro 3
Oddział Chirurgii Naczyniowej piętro 2
Oddział Chirurgii Ogólnej piętro 2
Oddział Kardiologii - Pododdział Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego piętro 1
Oddział Intensywnej Terapii i Anestezjologii piętro 0
Stacja Dializ piętro 0
Szpitalny Oddział Ratunkowy piętro 0
Pracownia Rezonansu Magnetycznego piętro -1
Sala Konferencyjna piętro -1
Dział Dokumentacji i Statystyki Medycznej piętro -1
Kaplica piętro -1
Bar - Stołówka piętro -1
Fryzjer piętro -1
Biblioteka piętro -1

Blok E - Oddział Ginekologii i Położnictwa z Izbą Przyjęć
Ginekologia Operacyjna piętro 3
Oddział Neonatologii, Patologii i Intensywnej Terapii Noworodka piętro 2
Trakt Porodowy piętro 1
Izba Przyjęć piętro 0
Patologia Ciąży piętro 0
Ginekologia Septyczna piętro -1

Blok F - Ośrodek Rehabilitacji Leczniczej
Ośrodek Rehabilitacji Leczniczej cały budynek

Blok G - szczegółowy opis rozmieszczenia oddziałów i pracowni
Oddział Chirurgii Piersi piętro 3
Oddział Dziecięcy piętro 2
Oddział Dziecięcy piętro 1
Poradnie Dziecięce piętro 1
Izba Przyjęć Oddziału Dziecięcego piętro 0
Poradnia Lekarza Rodzinnego piętro -1
Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna piętro -1
Ośrodek Wczesnego Wykrywania Raka z Pracownią Mammograficzną i USG piętro -1

Blok H - szczegółowy opis rozmieszczenia oddziałów i pracowni
Dział Kadr piętro 1
Dział Ekonomiczny, Finansowo-Księgowy piętro 1
Dział Prawny piętro 1
Dział Informatyczny piętro 1
Dział Zamówień Publicznych - Zaopatrzenia piętro 1
Dział Administracyjny piętro 1
Pasaż Handlowy piętro 0
Dział Techniczny piętro 0
Inspektor Ds. BHP piętro 0
Inspektor Ds. P.Poż piętro 0
Archiwum piętro 0
Kuchnia piętro 0
Pralnia piętro 0
Zakład Patomorfologii piętro 0

GALERIA ZDJĘĆ SZPITALA - ZOBACZ JAK WYGLĄDA BUDYNEK SZPITALA

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny

Back to top