Rejestracja 81 537 41 71 

WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lublinie

Misja Szpitala: "Warto służyć każdemu człowiekowi i dla każdego warto się poświęcić"
Kardynał Stefan Wyszyński

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lublinie znajduje się przy al. Kraśnicka 100 w Lublinie, 20-718 Lublin. Nadrzędnym celem Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego SPZOZ w Lublinie jest: „Świadczenie specjalistycznych usług medycznych w formie opieki stacjonarnej, opieki ambulatoryjnej, diagnostyki i rehabilitacji” na jakościowo wysokim poziomie, zapewniającym pacjentom, a także personelowi przyjazne i bezpieczne warunki leczenia i pracy. W możliwie najpełniejszy sposób dążymy do zaspokojenia potrzeb i oczekiwań pacjentów oraz do realizacji nadrzędnego celu, jakim jest ich zdrowie i dobro. Biorąc pod uwagę rosnące oczekiwania pacjentów oraz konieczność utrzymania wypracowanej pozycji musimy wdrożyć i utrzymywać system zarządzania jakością spełniający wymagania normy PN-EN ISO 9001:2015.

Dyrekcja Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego SPZOZ w Lublinie dla realizacji wyznaczonych celów jakościowych przyjmuje zobowiązania do:

WZROST KOMPETENCJI
stałego i systematycznego doskonalenia i podwyższania wiedzy, umiejętności zawodowych pracowników w zakresie opieki medycznej nad pacjentem

PERSONEL MEDYCZNY
zatrudniania wykwalifikowanego personelu medycznego, który udziela świadczeń diagnostycznych i leczniczych zgodnie z najnowszymi osiągnięciami medycyny

OBSŁUGA PACJENTA
stałego monitorowania poziomu zadowolenia pacjenta, doskonalenia obsługi pacjenta

WYPOSAŻENIE SZPITALA
zapewnienia najlepszych warunków do wykonywania usług

ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ
ciągłego doskonalenia skuteczności wdrożonego systemu zarządzania jakością

W oparciu o ogólne zobowiązania jakościowe opracowane są cele szczegółowe podlegające zatwierdzeniu i okresowo weryfikowane przez Dyrekcję Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego SPZOZ w Lublinie, która zobowiązuje się do zapewnienia zasobów i środków niezbędnych do realizacji powyższej Polityki.

O szpitalu

pdf

Polityka Jakości 07.05.2020

Rozmiar: 447.49 kb
Odsłon : 28
Data dodania: 2021-11-02
pdf

CERTYFIKAT JAKOSCI

Rozmiar: 1.06 mb
Odsłon : 33
Data dodania: 2021-11-02

Plan rozmieszczenia budynków - bloków
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lublinie, Al. Kraśnicka 100.

Plan Szpitala

Szczegółowy opis bloków

Blok A - szczegółowy opis rozmieszczenia oddziałów i pracowni
Wojewódzka Przychodnia Specjalistyczna piętro 1
Wojewódzkie centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa piętro 1
CT piętro 0
Wojewódzka Przychodnia Specjalistyczna - rejestracja piętro 0
Dyrekcja piętro 0
Służba Ochrony Szpitala piętro 0
Pasaż Handlowy piętro 0
Ośrodek Rehabilitacji Kardiologicznej piętro -1

Blok B - szczegółowy opis rozmieszczenia oddziałów i pracowni
Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej Koagulologii i Mikrobiologii piętro 1
Centralny Trakt Operacyjny piętro 1
Zakład Diagnostyki Endoskopowej piętro 1
Oddział Nefrologii i Nadciśnienia Tętniczego piętro 0
Zakład Diagnostyki Zabiegowej i Radiologii Obrazowej piętro 0
Zakład Medycyny Nuklearnej piętro 0
Apteka Szpitalna piętro -1
Centralna Sterylizatornia piętro -1
Depozyt Ubrań piętro -1

Blok C - szczegółowy opis rozmieszczenia oddziałów i pracowni
Oddział Gastroenterologii piętro 7
Oddział Neurologiczny - Pododdział Udarowy piętro 7
Oddział Otolaryngologiczny Chirurgii Głowy i Szyi piętro 6
Oddział Rehabilitacyjny - Pododdział Rehabilitacji Neurologicznej piętro 6
Oddział Alergologii i Chorób Płuc piętro 5
Oddział Toksykologiczno - Kardiologiczny piętro 5

Oddział Chorób Wewnętrznych, Endokrynologii i Diabetologi - Pododdział Onkologiczny

piętro 4
Oddział Urologii i Onkologii Urologicznej z Centrum Leczenia Kamicy Układu Moczowego piętro 3
Oddział Urazowo - Ortopedyczny piętro 3
Oddział Chirurgii Naczyniowej piętro 2
Oddział Chirurgii Ogólnej piętro 2
Oddział Kardiologii - Pododdział Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego piętro 1
Oddział Intensywnej Terapii i Anestezjologii piętro 0
Stacja Dializ piętro 0
Szpitalny Oddział Ratunkowy piętro 0
Pracownia Rezonansu Magnetycznego piętro -1
Sala Konferencyjna piętro -1
Dział Dokumentacji i Statystyki Medycznej piętro -1
Kaplica piętro -1
Bar - Stołówka piętro -1
Fryzjer piętro -1
Biblioteka piętro -1

Blok E - Oddział Ginekologii i Położnictwa z Izbą Przyjęć
Ginekologia Operacyjna piętro 3
Oddział Neonatologii, Patologii i Intensywnej Terapii Noworodka piętro 2
Trakt Porodowy piętro 1
Izba Przyjęć piętro 0
Patologia Ciąży piętro 0
Ginekologia Septyczna piętro -1

Blok F - Ośrodek Rehabilitacji Leczniczej
Ośrodek Rehabilitacji Leczniczej cały budynek

Blok G - szczegółowy opis rozmieszczenia oddziałów i pracowni
Oddział Chirurgii Piersi piętro 3
Oddział Dziecięcy piętro 2
Oddział Dziecięcy piętro 1
Izba Przyjęć Oddziału Dziecięcego piętro 0
Poradnia Lekarza Rodzinnego piętro -1
Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna piętro -1
Ośrodek Wczesnego Wykrywania Raka z Pracownią Mammograficzną i USG piętro -1

Blok H - szczegółowy opis rozmieszczenia oddziałów i pracowni
Dział Kadr piętro 1
Dział Ekonomiczny, Finansowo-Księgowy piętro 1
Dział Prawny piętro 1
Dział Informatyczny piętro 1
Dział Zamówień Publicznych - Zaopatrzenia piętro 1
Dział Administracyjny piętro 1
Kasa piętro 1
Inspektor Ds. BHP piętro 1
Dział Techniczny piętro 0
Inspektor Ds. P.Poż piętro 0
Archiwum piętro 0
Kuchnia piętro 0
Pralnia piętro 0
Zakład Patomorfologii piętro 0

Galeria zdjęć szpitala

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny

Back to top