Rejestracja 81 537 41 71 

WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lublinie

Misja Szpitala: "Warto służyć każdemu człowiekowi i dla każdego warto się poświęcić"
Kardynał Stefan Wyszyński

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lublinie znajduje się przy al. Kraśnicka 100 w Lublinie, 20-718 Lublin. Nadrzędnym celem Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego SPZOZ w Lublinie jest: „Świadczenie specjalistycznych usług medycznych w formie opieki stacjonarnej, opieki ambulatoryjnej, diagnostyki i rehabilitacji” na jakościowo wysokim poziomie, zapewniającym pacjentom, a także personelowi przyjazne i bezpieczne warunki leczenia i pracy. W możliwie najpełniejszy sposób dążymy do zaspokojenia potrzeb i oczekiwań pacjentów oraz do realizacji nadrzędnego celu, jakim jest ich zdrowie i dobro. Biorąc pod uwagę rosnące oczekiwania pacjentów oraz konieczność utrzymania wypracowanej pozycji musimy wdrożyć i utrzymywać system zarządzania jakością spełniający wymagania normy PN-EN ISO 9001:2015.

Dyrekcja Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego SPZOZ w Lublinie dla realizacji wyznaczonych celów jakościowych przyjmuje zobowiązania do:

WZROST KOMPETENCJI
stałego i systematycznego doskonalenia i podwyższania wiedzy, umiejętności zawodowych pracowników w zakresie opieki medycznej nad pacjentem

PERSONEL MEDYCZNY
zatrudniania wykwalifikowanego personelu medycznego, który udziela świadczeń diagnostycznych i leczniczych zgodnie z najnowszymi osiągnięciami medycyny

OBSŁUGA PACJENTA
stałego monitorowania poziomu zadowolenia pacjenta, doskonalenia obsługi pacjenta

WYPOSAŻENIE SZPITALA
zapewnienia najlepszych warunków do wykonywania usług

ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ
ciągłego doskonalenia skuteczności wdrożonego systemu zarządzania jakością

W oparciu o ogólne zobowiązania jakościowe opracowane są cele szczegółowe podlegające zatwierdzeniu i okresowo weryfikowane przez Dyrekcję Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego SPZOZ w Lublinie, która zobowiązuje się do zapewnienia zasobów i środków niezbędnych do realizacji powyższej Polityki.

O szpitalu

pdf

Polityka Jakości 07.05.2020

Rozmiar: 447.49 kb
Odsłon : 448
Data dodania: 2021-11-02
pdf

CERTYFIKAT JAKOSCI

Rozmiar: 1.06 mb
Odsłon : 305
Data dodania: 2021-11-02

Plan rozmieszczenia budynków - bloków
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lublinie, Al. Kraśnicka 100.

Plan Szpitala

Szczegółowy opis bloków

Blok A - szczegółowy opis rozmieszczenia oddziałów i pracowni
Wojewódzka Przychodnia Specjalistyczna piętro 1
Wojewódzkie centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa piętro 1
CT piętro 0
Ośrodek Wczesnego Wykrywania Raka z Pracownią Mammograficzną i USG piętro 0
Wojewódzka Przychodnia Specjalistyczna - rejestracja piętro 0
Dyrekcja piętro 0
Służba Ochrony Szpitala piętro 0
Pasaż Handlowy piętro 0
Ośrodek Rehabilitacji Kardiologicznej piętro -1

Blok B - szczegółowy opis rozmieszczenia oddziałów i pracowni
Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej Koagulologii i Mikrobiologii piętro 1
Centralny Trakt Operacyjny piętro 1
Zakład Diagnostyki Endoskopowej piętro 1
Oddział Nefrologii i Nadciśnienia Tętniczego piętro 0
Zakład Diagnostyki Zabiegowej i Radiologii Obrazowej piętro 0
Zakład Medycyny Nuklearnej piętro 0
Apteka Szpitalna piętro -1
Centralna Sterylizatornia piętro -1
Depozyt Ubrań piętro -1

Blok C - szczegółowy opis rozmieszczenia oddziałów i pracowni
Oddział Gastroenterologii piętro 7
Oddział Neurologiczny - Pododdział Udarowy piętro 7
Oddział Neurochirurgii  
Oddział Otolaryngologiczny Chirurgii Głowy i Szyi piętro 6
Oddział Rehabilitacyjny - Pododdział Rehabilitacji Neurologicznej piętro 6
Oddział Alergologii i Chorób Płuc piętro 5

Oddział Chorób Wewnętrznych, Endokrynologii i Diabetologi

piętro 4

Oddział Onkologii Klinicznej

piętro 4
Oddział Urologii i Onkologii Urologicznej z Centrum Leczenia Kamicy Układu Moczowego piętro 3
Oddział Urazowo - Ortopedyczny piętro 3
Oddział Chirurgii Naczyniowej piętro 2
Oddział Chirurgii Ogólnej piętro 2
Oddział Kardiologii - Pododdział Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego - Pododdział Rehabilitacji Kardiologicznej - Pododdział Kardiochirurgii piętro 1
Oddział Intensywnej Terapii i Anestezjologii piętro 0
Stacja Dializ piętro 0
Szpitalny Oddział Ratunkowy piętro 0
Pracownia Rezonansu Magnetycznego piętro -1
Sala Konferencyjna piętro -1
Dział Dokumentacji i Statystyki Medycznej piętro -1
Kaplica piętro -1
Bar - Stołówka piętro -1
Fryzjer piętro -1
Biblioteka piętro -1

Blok E - Oddział Ginekologii i Położnictwa z Izbą Przyjęć
Ginekologia Operacyjna piętro 3
Oddział Neonatologii, Patologii i Intensywnej Terapii Noworodka piętro 2
Trakt Porodowy piętro 1
Izba Przyjęć piętro 0
Patologia Ciąży piętro 0
Ginekologia Septyczna piętro -1
Oddział Chirurgii Piersi piętro -1

Blok F - Ośrodek Rehabilitacji Leczniczej
Ośrodek Rehabilitacji Leczniczej cały budynek
Poradnia Lekarza Rodzinnego piętro 0
Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna piętro 0

Blok G - szczegółowy opis rozmieszczenia oddziałów i pracowni
Kliniczny Oddział Toksykologiczno-Kardiologiczny i Chorób Wewnętrznych cały budynek

Blok H - szczegółowy opis rozmieszczenia oddziałów i pracowni
Dział Kadr piętro 1
Dział Ekonomiczny, Finansowo-Księgowy piętro 1
Dział Prawny piętro 1
Dział Informatyczny piętro 1
Dział Zamówień Publicznych - Zaopatrzenia piętro 1
Dział Administracyjny piętro 1
Kasa piętro 1
Inspektor Ds. BHP piętro 1
Dział Techniczny piętro 0
Inspektor Ds. P.Poż piętro 0
Archiwum piętro 0
Kuchnia piętro 0
Pralnia piętro 0
Zakład Patomorfologii piętro 0

Galeria zdjęć szpitala

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny

Back to top