Rejestracja 81 537 41 71 

W związku ze zbliżającym się Dniem Diagnosty Laboratoryjnego, obchodzonym 27 maja wszystkim Diagnostom Laboratoryjnym, 

Podstawowym celem istnienia Centrum Edukacyjnego Robotyki Operacyjnej w Lublinie jest działalność lecznicza oraz dydaktyczna.

W pracowni endoskopowej Szpitala pojawił się nowoczesny sprzęt medyczny do wykonywania badań endoskopowych przewodu pokarmowego. Dzięki temu pacjenci będą czuli się w czasie zabiegów bardziej bezpiecznie i komfortowo.

„Niewiele zawodów ma tak oczywisty cel jak zawód pielęgniarki, położnej. To zawody szczególne, które mają głęboki sens filozoficzny, społeczny i moralny. Bo kiedy ludzie cierpią, kiedy cierpi człowiek, potrzebny jest drugi człowiek przy cierpiącym. ”

- Jan Paweł II

Wraz z otwarciem nowego budynku zabiegowo-anestezjologicznego z nowoczesnym blokiem operacyjnym w naszym szpitalu, przed Centrum Edukacyjnym Robotyki Operacyjnej otwierają się nowe możliwości. Operacje i szkolenia z udziałem robota da Vinci odbywają się już na sali hybrydowej. 

 W kwietniu otworzyliśmy w naszym Szpitalu jeden z najnowocześniejszych bloków operacyjnych w Polsce, a już przystępujemy do nowej inwestycji. Blisko 40 mln złotych będzie kosztował remont dotychczasowego centralnego traktu operacyjnego oraz dostawa specjalistycznego sprzętu medycznego.

W najbliższą niedzielę w Polsce odbędą się wybory samorządowe. W głosowaniu będą mogli wziąć udział również pacjenci leczeni w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego SP ZOZ w Lublinie, którzy przybyli do placówki najpóźniej dzień przed dniem wyborów. Będą mogli głosować wyborcy ujęci w Centralnym Rejestrze Wyborców, w obwodzie głosowania położonym na terenie województwa lubelskiego.

List intencyjny w tej sprawie podpisali rektor KUL oraz marszałek województwa lubelskiego. Na jego  mocy, na bazie oddziałów Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego, powstaną Klinika Chirurgii Ogólnej i Małoinwazyjnej, Klinika Kardiochirurgii i Transplantologii oraz Klinika Neurochirurgii.

Z okazji Świąt Wielkanocnych Pracownikom i Pacjentom szpitala składam najszczersze życzenia,
by w ten wyjątkowy czas we wszystkich sercach zagościły radość i wielka nadzieja z odradzającego się życia.

Dyrektor

Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego
im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Lublinie

Piotr Matej

W naszym szpitalu powstanie Oddział Kardiochirurgii, Transplantacji Serca i Mechanicznego Wspomagania Krążenia. Jednostką pokieruje prof. dr hab. n. med. Michał Zembala, jeden z najbardziej cenionych specjalistów w tym zakresie, którego doświadczenie i osiągnięcia zdobyły uznanie pacjentów i środowiska medycznego nie tylko w Polsce, ale na całym świecie.

Back to top