Rejestracja 81 537 41 71 

Konkursy

Konkurs ofert na zawarcie umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie porad specjalistycznych w Poradni Urazowo-Ortopedycznej Wojewódzkiej Przychodni Specjalistycznej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lublinie

Konkurs ofert na zawarcie umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych (1) w godzinach normalnej ordynacji jak i poza jej godzinami, jako dyżur medyczny w Oddziale Chirurgii Ogólnej Zakładu Leczniczego w lokalizacji przy ul. Herberta 21 w Lublinie, z jednoczesnym pełnieniem funkcji Kierownika Oddziału, oraz (2) w zakresie porad specjalistycznych w Poradni Chirurgii Ogólnej Specjalistycznej Przychodni Przyszpitalnej i Przychodni POZ Zakładu Leczniczego w lokalizacji przy ul. Herberta 21 w Lublinie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lublinie 

Konkurs ofert na zawarcie umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w godzinach normalnej ordynacji w (Zakres I)Oddziale Chirurgii Piersi i Poradni Chirurgii Onkologicznej lub w (Zakres II) Oddziale Chirurgii Piersi w lokalizacji przy al. Kraśnickiej 100 w Lublinie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lublinie

Konkurs ofert na zawarcie umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy:
Zakres I: 1) w godzinach normalnej ordynacji oraz poza jej godzinami jako dyżur medyczny w Oddziale Chorób Zakaźnych Dziecięcych Zakładu Leczniczego w lokalizacji przy ul. Mieczysława Biernackiego 9 w Lublinie wraz z jednoczesnym pełnieniem funkcji Kierownika Oddziału, oraz 2) w zakresie porad specjalistycznych w Poradni Chorób Zakaźnych dla Dzieci Zakładu Leczniczego w lokalizacji przy ul. Lubartowskiej 81 w Lublinie
Zakres II: w godzinach normalnej ordynacji oraz poza jej godzinami jako dyżur medyczny w Oddziale Chorób Zakaźnych Dziecięcych Zakładu Leczniczego w lokalizacji przy ul. Mieczysława Biernackiego 9 w Lublinie
Zakres III: w zakresie porad specjalistycznych w Poradni Chorób Zakaźnych dla Dzieci Zakładu Leczniczego w lokalizacji przy ul. Lubartowskiej 81 w Lublinie
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lublinie

Konkurs ofert na zawarcie umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie porad specjalistycznych w:
Zakres I: Poradni Chirurgicznej
Zakres II: Poradni Urazowo-Ortopedycznej
Wojewódzkiej Przychodni Specjalistycznej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lublinie

Back to top