Rejestracja 81 537 41 71 

Konkursy

Konkurs ofert na zawarcie umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Poradniach Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej zlokalizowanych przy al. Kraśnicka 100 i ul. Biernackiego 9 w Lublinie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lublinie

Konkurs ofert na zawarcie umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę chirurgii klatki piersiowej w Oddziale Chirurgii Ogólnej Zakładu Leczniczego w lokalizacji przy ul. Zbigniewa Herberta 21 w Lublinie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lublinie

Konkurs ofert na zawarcie umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych w następujących zakresach:

Zakres I: wykonywanie i opis badań diagnostycznych w godzinach normalnej ordynacji oraz w ramach dyżuru pod telefonem poza godzinami normalnej ordynacji w Pracowniach Działu Diagnostyki RTG Nr 1 w lokalizacji przy ul. Biernackiego 9 w Lublinie;

Zakres II: wykonywanie i opis badań diagnostycznych w ramach dyżuru pod telefonem poza godzinami normalnej ordynacji w Pracowni Działu Diagnostyki RTG Nr 1 w lokalizacji przy ul. Biernackiego 9 w Lublinie

Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lublinie

Konkurs ofert na zawarcie umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy poza godzinami normalnej ordynacji, czyli jako dyżur medyczny w Oddziale Ginekologii i Położnictwa Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lublinie w Zakładzie Leczniczym w lokalizacji al. Kraśnicka 100 w Lublinie

Konkurs ofert na zawarcie umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii w Oddziale Intensywnej Terapii i Anestezjologii Zakładu Leczniczego w lokalizacji przy al. Kraśnickiej 100 w Lublinie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lublinie

Back to top