Rejestracja 81 537 41 71 

Konkursy

Konkurs ofert na zawarcie umowy (1) na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Poradni Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej w lokalizacji al. Kraśnicka 100 i/lub ul. Biernackiego 9 (2) stwierdzenie zgonu wraz z wydaniem karty zgonu pacjentowi hospitalizowanemu w Zakładzie Opiekuńczo Leczniczym nr 1 w lokalizacji ul. Biernackiego 9 w Lublinie, oraz Oddziale Medycyny Paliatywnej w lokalizacji ul. Biernackiego 9 w Lublinie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lublinie.

Konkurs ofert na zawarcie umowy o udzielenie zamówienia w zakresie wykonywania badań diagnostycznych.

Konkurs ofert na zawarcie umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych w godzinach normalnej ordynacji w Oddziale Położniczym z Oddziałem Patologii Ciąży Szpitala w lokalizacji ul. Lubartowska 81 w Lublinie oraz poza godzinami normalnej ordynacji jako dyżur medyczny w Oddziale Położniczym z Oddziałem Patologii Ciąży, w Oddziale Ginekologii i Ginekologii Onkologicznej oraz w Izbie Przyjęć Ginekologiczno-Położniczej w lokalizacji ul. Lubartowska 81 Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lublinie

Konkurs ofert na zawarcie umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych polegających na wykonywaniu zabiegów operacyjnych w Oddziale Otolaryngologicznym Chirurgii Głowy i Szyi – Pododdziale Leczenia Jednego Dnia w lokalizacji al. Kraśnicka 100 w Lublinie w zakresie otorynolaryngologii, w tym zabiegów o charakterze naprawczym oraz udziale w formie asysty w zabiegach o charakterze naprawczym na oddziałach na których jest potrzeba wykonania danego zabiegu dla pacjentów Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lublinie 20-718 Lublin, al. Kraśnicka 100.

Konkurs ofert na zawarcie umowy na świadczenia zdrowotne w zakresie wykonywania:
Zakres I: badań USG doppler układu kostno-stawowego oraz małoinwazyjnych zabiegów radiologicznych.
Zakres II: badania rezonansu magnetycznego, dla pacjentów Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lublinie

Back to top