Rejestracja 81 537 41 71 

W naszym szpitalu powstanie Oddział Kardiochirurgii, Transplantacji Serca i Mechanicznego Wspomagania Krążenia. Jednostką pokieruje prof. dr hab. n. med. Michał Zembala, jeden z najbardziej cenionych specjalistów w tym zakresie, którego doświadczenie i osiągnięcia zdobyły uznanie pacjentów i środowiska medycznego nie tylko w Polsce, ale na całym świecie.

Szpital Wojewódzki w Lublinie to obecnie jedna z najszybciej rozwijających się placówek medycznych w kraju. Zakup światowej klasy systemu chirurgii robotycznej da Vinci, otwarcie ultranowoczesnego bloku R z pięcioma salami operacyjnymi oraz jedną salą hybrydową, powstanie oddziału neurochirurgii – to tylko kilka z ostatnich inwestycji, które wprowadziły Szpital Wojewódzki na najwyższy poziom leczenia. Otwarcie oddziału kardiochirurgii to nie tylko kamień milowy dla Szpitala, ale przede wszystkim kluczowe wydarzenie dla mieszkańców województwa lubelskiego, którzy od teraz nie muszą już szukać pomocy w odległych ośrodkach położonych poza naszym regionem mówi Jarosław Stawiarski, marszałek województwa lubelskiego.

Nowo utworzony oddział zakłada wykorzystanie potencjału istniejącej infrastruktury szpitalnej i   wykonywanie  zabiegów w obrębie serca i wielkich naczyń. Oddział będzie dysponował dwiema salami operacyjnymi. Na Kardiochirurgii będą wykonywane operacje tj. małoinwazyjne leczenie wad strukturalnych serca i wielkich naczyń z zastosowaniem technik endoskopowych lub technik robotowych, przezcewnikowe leczenie wad strukturalnych serca, wykonywane wspólnie przez zespół kardiochirurgów i kardiologów, leczenie wstrząsu kardiogennego, oraz ostrej i przewlekłej zatorowości płucnej. Planowane jest również wykonywanie transplantacji serca i mechaniczne jego wspomaganie.

Kardiochirurgia należy do grupy wysokospecjalistycznych jednostek ochrony zdrowia, która świadczy usługi medyczne w zakresie operacyjnego leczenia chorób serca i wielkich naczyń. Projekt stworzenia takiego oddziału w Szpitalu Wojewódzkim w Lublinie powstał w odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie mieszkańców województwa Lubelskiego na wysokiej jakości usługi medyczne, w tym chirurgiczne leczenie krańcowej niewydolności krążenia – tłumaczy prof. dr hab. n. med Michał Zembala.

W placówce przy al. Kraśnickiej planowane jest również otwarcie przyszpitalnej poradni, która będzie kwalifikowała chorych do zabiegów kardiochirurgicznych, kardiologicznych lub leczenia zachowawczego, kompleksowo przygotowywała pacjentów do zabiegu oraz obserwowała ich po zabiegu operacyjnym.

Mapa potrzeb zdrowotnych wyraźnie wskazuje na konieczność zwiększenia dostępności do świadczeń z zakresu kardiochirurgii w województwie lubelskim, szczególnie w obszarze niewydolności krążenia. Stworzenie ośrodka, który w sposób kompleksowy zapewniłby dostępność do najnowocześniejszych technik i technologii diagnostyki i terapii niewydolności serca: transplantacji serca i mechanicznego jego wspomagania, w zdecydowany sposób przyczyni się do poprawy sytuacji zdrowotnej województwa, ale także województw ościennych dodaje Piotr Matej, dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Lublinie.

*****

Prof. dr hab. n. med. Michał Zembala jest europejskim specjalistą chirurgii serca i naczyń
z doświadczeniem, które zdobywał w kraju i poza jego granicami, głównie w Stanach Zjednoczonych
i w Niemczech. Specjalizuje się w leczeniu chorych z ciężką niewydolnością serca, wykonując zarówno zabiegi transplantacji serca oraz wszczepienia sztucznych komór serca, jak i sztucznego serca. Dzięki wprowadzonej przez niego strategii, osiągnięto rekordową w Polsce i wiodącą w Europie liczbę przeszczepień serca. Wykonał pierwsze w Polsce udane retransplantacje serca, wprowadzając tę formę terapii do standardu postępowania w przypadku schyłkowej niewydolności przeszczepionego organu. Jest uznanym ekspertem w dziedzinie przezcewnikowego leczenia chorób zastawki aortalnej. Jego doświadczenie pozwoliło mu uczyć tej techniki zabiegu lekarzy w kraju i za granicą: w Niemczech, Holandii, Szwecji, Wielkiej Brytanii, Irlandii, Francji, Belgii, Portugalii, Hiszpanii, Włoszech, Czechach, Rumunii, Szwajcarii, na Węgrzech, w Izraelu, Australii, Grecji, Tajlandii i Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Kuwejcie, Egipcie i Arabii Saudyjskiej. Przez wiele lat pracował w Śląskim Centrum Chorób Serca w Zabrzu, a w latach 2018–2022 był koordynatorem Oddziału Kardiochiurgii, Transplantacji Serca i Płuc oraz Mechanicznego Wspomagania Krążenia w ŚCCS.

Previous Next Play Pause
1 2 3 4

Back to top