Rejestracja 81 537 41 71 

„Niewiele zawodów ma tak oczywisty cel jak zawód pielęgniarki, położnej. To zawody szczególne, które mają głęboki sens filozoficzny, społeczny i moralny. Bo kiedy ludzie cierpią, kiedy cierpi człowiek, potrzebny jest drugi człowiek przy cierpiącym. ”

- Jan Paweł II

Z okazji Międzynarodowego Dnia Pielęgniarek i Położnych wszystkim Pielęgniarkom, Pielęgniarzom i Położnym składamy wyrazy uznania i podziękowania za pełną oddania, codzienną pracę na rzecz osób najbardziej potrzebujących. Przyjmijcie Państwo najserdeczniejsze życzenia radosnych i pomyślnych chwil, szczęścia w życiu zawodowym i osobistym oraz satysfakcji z wykonywanej pracy. Niech każdy Wasz dzień będzie świętem, niech nigdy nie zabraknie Wam ciepła i życzliwości, którymi obdarzacie pacjentów. Dzięki Państwa empatii i życzliwości często uczucie bezsilności, towarzyszące chorym i ich najbliższym zmienia się w nadzieję.

  

Dyrektor
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego
im. Stefana Kardynah Wyszyńskiego
SP ZOZ w Lublinie

Piotr Matej

Previous Next Play Pause
1

Back to top