Rejestracja 81 537 41 71 

W dniu 28.06.2022 roku Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lublinie został uhonorowany przez Wojewodę Lubelskiego pamiątkowym wyróżnieniem w postaci statuetki i podziękowania za czynne zaangażowanie na rzecz walki z pandemią.

Pan Piotr Matej – Dyrektor Szpitala w związku z otrzymanym wyróżnieniem pragnie serdecznie podziękować wszystkim pracownikom medycznym i niemedycznym zaangażowanym we wszelkie działania mające na celu przygotowanie placówki do walki
z pandemią koronawirusa SARS-CoV-2:

 „Dziś wszyscy wiemy, że walka o zdrowie i życie pacjentów wymagała wielu nieszablonowych decyzji, a także zgody, poświęcenia i akceptacji personelu. To olbrzymie wyzwanie, z jakim się zmierzyliśmy, mogliśmy pokonać tylko dzięki wspólnym działaniom. Serdecznie Państwu dziękuję za trud Waszej pracy oraz solidarność, jaką okazaliście w tym szczególnym czasie. Jesteście Państwo przykładem właśnie takiej, godnej najwyższego szacunku, postawy – pełnej zaangażowania i chęci niesienia pomocy. To dzięki Waszemu czynnemu zaangażowaniu tak wielu mogliśmy pomóc i wielu udało się uratować”.

Dyrekcja Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lublinie w imieniu własnym, Personelu i Pacjentów przekazuje także wyrazy wdzięczności i szacunku za wsparcie finansowe, jakie od początku pandemii Szpital otrzymał od Wojewody Lubelskiego, Marszałka Województwa Lubelskiego oraz wszystkich darczyńców.

Previous Next Play Pause
1 2

Back to top