Rejestracja 81 537 41 71 

Pierwsza operacja ginekologiczna z użyciem robota da Vinci

 W Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Lublinie przeprowadzono pierwszą w historii województwa lubelskiego histerektomię (czyli wycięcie macicy) z zastosowaniem systemu robotycznego da Vinci.

 Zespół operacyjny w składzie: dr hab. n. med. prof. instytutu Andrzej Nowakowski, lek. Dominik Rysak oraz lek. Zbigniew Poterek przy współudziale zespołu anestezjologów i pielęgniarek instrumentujących wykonał zabieg robotycznego uwolnienia zrostów i wycięcia macicy z jajowodami z powodu nawrotowego stanu przedrakowego kanału szyjki macicy. Pacjentka w stanie ogólnymi i miejscowym dobrym opuściła szpital już w pierwszej dobie po zabiegu.

- Wykonana przez nas operacja to kolejny krok we wdrażaniu minimalnie inwazyjnej chirurgii ginekologicznej na terenie Lubelszczyzny. Oprócz już dość powszechnie wykonywanych operacji laparoskopowych, przyszedł czas na pierwszą operację ginekologiczną z zastosowaniem robota da Vinci. Cieszę się, że zabieg przebiegł sprawnie, bez wczesnych powikłań i że pacjentka szybko mogła wrócić do domu. Bardzo pozytywnie oceniam zarówno proces przygotowania pacjentki do zabiegu, organizację pracy na oddziale jak i na robotycznej sali operacyjnej oraz przede wszystkim współpracę i zaangażowanie całego personelumówi prof. Andrzej Nowakowski.

Tym samym, Szpital przy al. Kraśnickiej kontynuuje rozwój minimalnie inwazyjnych technik operacyjnych z użyciem robota Da Vinci. Obecnie w powstałej w kwietniu br. Pracowni Robotyki Operacyjnej wykonywane są bezpłatnie zabiegi z chirurgii, urologii i ginekologii. Operacje przeprowadzają doświadczeni lekarze, którzy nie tylko, że posiadają uprawnienia do wykonywania operacji robotycznej, ale mają również status proktorów, czyli specjalistów mogących szkolić przyszłych operatorów.

- Jestem przekonany, że będziemy intensywnie szkolić personel w zakresie technik endoskopowych i wspólnie rozwijać zaawansowaną chirurgię robotyczną w szpitalu przy. al. Kraśnickiej z korzyścią dla pacjentów i pacjentek regionumówi prof. Nowakowski.

Back to top