Rejestracja 81 537 41 71 

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lublinie będzie kooperował z Zakarpackim Obwodowym Szpitalem Klinicznym im. Andriia Novaka w Użhorodzie.

Umowę o współpracy parafowali dyrektorzy placówek, tj. Piotr Matej oraz Jurij Jacyna. W wydarzeniu wzięli również udział Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski oraz Iwan Hrycak, były konsul generalny Ukrainy w Lublinie.

Celem porozumienia jest zapewnienie świadczenia wysokiej jakości usług medycznych poprzez realizację wspólnych działań.

Szpital kliniczny w Użhorodzie pełni dziś ważną rolę w leczeniu rannych żołnierzy ukraińskich. Chcemy się w tę pomoc włączyć. Rany odniesione w wyniku bomb czy broni stosowanej przez rosyjskich oprawców są bardzo trudne w leczeniu. Wierzę, że wymiana doświadczeń będzie cenna dla każdej ze stron dodał Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski.

W ramach porozumienia zaplanowano m.in. współpracę w zakresie doskonalenia, wykorzystania i wdrażania najnowszych technologii medycznych w chirurgicznych i terapeutycznych obszarach działalności oraz doskonalenie procesu medycznego i diagnostycznego, zarówno w warunkach wojny, jak i pokoju.

– Jeśli wydolność szpitala w Użhorodzie będzie ograniczona, to przyjmiemy pacjentów z Ukrainy na leczenie w Polsce, wówczas koszty leczenia będą pokryte ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia. Współpraca zakłada także wymianę lekarzy oraz tworzenie różnych przedsięwzięć naukowych i leczniczych podkreślał Piotr Matej – Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego SP ZOZ w Lublinie.

Istotnym punktem umowy jest również wymiana doświadczeń pomiędzy lekarzami, w tym m.in. prowadzenie konferencji z wykorzystaniem telemedycyny, wspólny udział w interwencjach chirurgicznych z wykorzystaniem najnowocześniejszych narzędzi, zaangażowanie wąskoprofilowych i wysoko wykwalifikowanych specjalistów w celu opracowania małoinwazyjnej technologii udzielania opieki medycznej oraz szkolenie specjalistów i podnoszenie poziomu zawodowego lekarzy. Współpraca między obiema placówkami służby zdrowia obejmować będzie także możliwość niesienia pomocy humanitarnej. Szpitale planują również wspólny udział w międzynarodowych programach grantowych oraz współpracę transgraniczną.

Dziękuję panu marszałkowi za tę umowę. Najważniejsze jest, żeby nasze narody wymieniały się doświadczeniami i wzajemnie sobie pomagały, czego uczy nas ta wojna dziękował Iwan Hrycak, były konsul generalny Ukrainy w Lublinie.

Previous Next Play Pause
1 2

Back to top