Rejestracja 81 537 41 71 

Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej, Koagulologii i Mikrobiologii przy al. Kraśnickiej 100 od dnia 01.05.2023 r. rozpoczyna realizację nowych badań laboratoryjnych zarówno w ramach hospitalizacji jak i odpłatnie:

  • Adalimumab 350zł,
  • Przeciwciała anty - Adalimumab  350zł,
  • Infliximab   350zł,
  • Przeciwciała anty - Infliximab  350zł
  • Kalprotektyna w kale  125zł

Wykonywane u pacjentów w trakcie leczenia biologicznego nieswoistych chorób zapalnych jelit, a także wszystkich innych pacjentów leczonych ww. lekami z powodu innych chorób z autoagresji.

W ramach dostępnych programów lekowych NCHZJ Oddział Gastroenterologii prowadzi leczenie choroby Crohna i wrzodziejącego zapalenia jelita grubego.

Back to top