Rejestracja 81 537 41 71 

Dzień Diagnosty Laboratoryjnego został ustanowiony, aby podkreślić rolę przedstawicieli tego zawodu w opiece nad pacjentem.

Data nie jest przypadkowa, gdyż w dniu 27 maja 1961 r. Heinrich J. Matthaei i Marshall Warren Nirenberg odkryli tajemnicę kodu genetycznego, co dało podwaliny wszelkim późniejszym dokonaniom z dziedziny genetyki i biotechnologii.

Zawód diagnosty laboratoryjnego jest regulowanym zawodem zaufania publicznego. W Polsce wykonuje go ok. 18 tys. osób będących specjalistami w trzynastu dziedzinach medycznej diagnostyki laboratoryjnej. Fachowość personelu diagnostycznego przekłada się bezpośrednio na jakość w ochronie zdrowia.

Praca diagnosty to fundament nowoczesnej opieki zdrowotnej, umożliwiający postawienie precyzyjnej diagnozy i wdrożenie spersonalizowanego postępowania leczniczego. To również swoista możliwość przewidywania przyszłości, dająca unikalną perspektywę prowadzenia opieki prewencyjnej dla pacjentów z grup podwyższonego ryzyka. Dzięki diagnostom można nie tylko uzyskać wiedzę o podłożu objawów chorobowych, ale również w wielu przypadkach zapobiec ich wystąpieniu – co bezpośrednio przekłada się na jakość i długość życia pacjentów.

Praca diagnosty to związany z ogromną odpowiedzialnością i odpornością na stres zawód, wymagający odpowiedniego wykształcenia i ciągłego podnoszenia kwalifikacji. To praca z różnorodnym materiałem biologicznym, przy użyciu wielu specjalistycznych urządzeń i nowoczesnych metod. Odpowiednio zinterpretowany i autoryzowany wynik pozwala lekarzowi na postawienie diagnozy, podjęcie decyzji terapeutycznej i właściwe dobranie metody leczenia.

To diagnosta laboratoryjny gwarantuje jakość wyniku.

Dzień Diagnosty Laboratoryjnego to również święto techników analityki medycznej, którzy są  partnerami w pracy laboratoryjnej.

Praca diagnosty laboratoryjnego i technika analityki medycznej to nie tylko pasja, ale i odpowiedzialność za zdrowie i życie pacjenta. Dzięki nim można mieć pewność, że wynik badania diagnostycznego jest wiarygodny, rzetelny, a cały proces diagnostyczny od momentu pobrania materiału i poprzez jego transport, przechowywanie oraz dobór odpowiedniej metody badawczej po wydanie sprawozdania z badań, został przeprowadzony zgodnie z obowiązującymi standardami w medycznych laboratoriach diagnostycznych.

Back to top