Rejestracja 81 537 41 71 

W dniach 11 - 12 lipca 2023 r. delegacja Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Lublinie, odbyła służbową podróż na Ukrainę. Celem wizyty było spotkanie studyjne dotyczące merytorycznych ustaleń niezbędnych do przygotowania i późniejszej realizacji wspólnego projektu w ramach programu INTERREG NEXT Poland-Ukraine.

Zakarpacki Obwodowy Szpital Kliniczny im. Andriia Novaka w Użhorodzie, z którym nasza placówka nawiązała współpracę już wiosną b. r. hospitalizuje rannych żołnierzy ukraińskich, ofiary konfliktu zbrojnego, których leczenie jest bardzo trudne i wymaga odpowiedniej wiedzy specjalistycznej i praktyki.

Wspólna inicjatywa obu placówek medycznych, zarówno dla Klinicznego Szpitala w Użgorodzie jak i dla WSS w Lublinie będzie doskonałym doświadczeniem i szansą na zapewnienie wyższej jakości usług medycznych dla obu szpitali.

W spotkaniach uczestniczyli dyrektorzy szpitali: Piotr Matej i Jurij Jacyna, były konsul generalny Ukrainy w Lublinie - Iwan Hrycak, Małgorzata Orzeł – Kierownik Działu Inwestycji, Pozyskiwania i Rozliczania Środków Zewnętrznych, Katarzyna Olech – Z- ca Kierownika ds. Środków Zewnętrznych oraz przedstawiciele zespołu projektowego po stornie ukraińskiej.

Poza zakupem wysokospecjalistycznego sprzętu, istotnym elementem projektu będzie wymiana doświadczeń pomiędzy lekarzami, w tym m.in. prowadzenie konferencji z wykorzystaniem telemedycyny, szkolenie specjalistów i podnoszenie poziomu zawodowego lekarzy.

Współpraca między obiema placówkami służby zdrowia obejmować będzie także możliwość niesienia pomocy humanitarnej.

Previous Next Play Pause
1 2

Back to top