Rejestracja 81 537 41 71 

5 grudnia w bloku H naszego Szpitala zostały przeprowadzone ćwiczenia symulacyjne ze zdarzenia masowego.

Ćwiczenia były doskonałą okazją do sprawdzenia w praktyce skuteczności działań opisanych w Procedurze postępowania na wypadek wystąpienia zdarzenia mnogiego/masowego, realnego sprawdzenia wewnętrznych procedur w zdarzeniu masowym, a także doskonalenia umiejętności personelu podczas takich zdarzeń. W trakcie symulacji doskonaleniu poddano również koordynację wszystkich działań: łączność wewnętrzną, współpracę z oddziałami oraz z ochroną szpitala.

Previous Next Play Pause
1 2 3 4

Back to top