Rejestracja 81 537 41 71 

Dzisiaj (20.12.2023) w naszym Szpitalu, po gruntownej modernizacji obejmującej również zakup sprzętu medycznego, uroczyście został otwarty Kliniczny Oddział Toksykologiczno-Kardiologiczny. Mieści się on w nowym miejscu – bloku G. To jedyny ośrodek toksykologiczny w makroregionie, leczący osoby z objawami zatrucia ksenobiotykami (czyli zatrucia inne niż pokarmowe).

- Ta inwestycja, która dzisiaj otwieramy to dowód na to, że konsekwentnie podnosimy jakość i zakres usług medycznych dla pacjentów z województwa lubelskiego. Oddajemy nowoczesny Oddział Toksykologiczno-Kardiologicznego, który będzie leczył wszystkie przypadki zatruć, również te występujące po zatruciach różnymi substancjami chemicznymi, bo przecież jesteśmy regionem rolniczym podkreśla Jarosław Stawiarski, marszałek województwa lubelskiego.

W wyniku modernizacji Kliniczny Oddział Toksykologiczno-Kardiologiczny zmienił swoją lokalizację w szpitalu przy al. Kraśnickiej. Do tej pory znajdował się na V piętrze w Bloku C, gdzie na jednej kondygnacji sąsiadował z Oddziałem Alergologii i Chorób Płuc oraz innymi oddziałami znajdującymi się w tym budynku. Teraz będzie przyjmował pacjentów w bloku G i to na kilku kondygnacjach o powierzchni użytkowej 3,2 tys. mkw.

- Zmiana lokalizacji jest podyktowana koniecznością zwiększenia powierzchni całego oddziału, w celu optymalizacji warunków dla prowadzenia działalności. Dodatkowo usytuowanie oddziału w odrębnym, niezależnym budynku, zwiększy bezpieczeństwo pacjentów oraz personelu. Ma to związek ze specyfiką oddziału, na który często trafiają osoby pobudzone, będące pod wpływem substancji psychoaktywnychmówi Piotr Matej,  dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego SP ZOZ w Lublinie.

Kliniczny Oddział Toksykologiczno-Kardiologiczny będący jednym z dziesięciu Ośrodków Ostrych Zatruć w Polsce, leczy rocznie ok. 3200 pacjentów, z czego 1900 osób to pacjenci kardiologiczni, a reszta wymaga pomocy specjalistów ze specjalizacją toksykologiczną. Oddział dysponuje 50 łóżkami, a kadrę lekarską tworzy 16 starszych asystentów i ok. 20 rezydentów. Niebagatelną część pracy stanowi opieka ambulatoryjna świadczona przez lekarzy w poradni kardiologicznej, toksykologicznej i nadciśnienia tętniczego. Najczęstsze rozpoznania kardiologiczne to niewydolność serca, migotanie przedsionków, przewlekły zespół wieńcowy, wady serca czy nadciśnienie tętnicze czyli typowe schorzenia cywilizacyjne, których epidemia z roku na rok narasta.

- Liczba leczonych pacjentów utrzymuje się od lat na wysokim poziomie. Hospitalizowane są m.in. osoby w stanie zagrożenia życia pod wpływem substancji psychotropowych, dopalaczy, zatrute alkoholami niespożywczymi i alkoholem etylowym, środkami ochrony roślin, tlenkiem węgla. Zajmujemy się także zatruciami powszechnie dostępnymi lekami(psychotropowymi, kardiologicznymi, przeciwbólowymi), grzybami. Ale zdarzają się różne niecodzienne przypadki, obecnie m.in. mamy na oddziale dziewczynkę, ukąszoną przez pająka, który znajdował się w paczce nadanej z Australiimówi dr n.med. Jarosław Szponar, kierownik Klinicznego Oddziału Toksykologiczno-Kardiologiczny WSS im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego.

Ponadto oddział  prowadzi całodobową informację toksykologiczną telefoniczną, zarówno dla innych szpitali i zakładów opiekuńczo-leczniczych, jak i dla osób prywatnych, co znacznie poprawia dostęp do specjalistycznej opieki i redukuje koszty systemowe ponoszone na ochronę zdrowia w tym zakresie. Z informacji, konsultacji i wsparcia leczniczego korzystają wszystkie szpitale i SOR-y makroregionu w tym Uniwersytecki Szpital Dziecięcy.

Pieniądze na inwestycję pochodzące z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego zostały przeznaczone nie tylko na remont i adaptację pomieszczeń, ale również dzięki temu zakupiono nowoczesny sprzęt medyczny. W nowym miejscu została utworzona oddzielna, monitorowana Izba Przyjęć, dedykowana wyłącznie pacjentom tego oddziału, pozwalająca na oddzielenie pacjentów toksykologicznych od kardiologicznych. Jednym z zamiarów utworzenia tego miejsca jest odciążenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego. Na nowym oddziale będzie 16 stanowisk do intensywnej terapii wyposażonych m.in. w kardiomonitory, zestawy pomp infuzyjnych i urządzenia umożliwiające wentylacje mechaniczną, system Lucas do masażu serca oraz 2 stanowiska dializacyjne dla pacjentów zatrutych.

Ważnym elementem projektu jest otwarcie Pracowni Hiperbarii Tlenowej. Komora hiperbaryczna do leczenia ciężkich przypadków będzie stosowana również w zatruciach tlenkiem węgla tzw. czadem. Zmodernizowana została również akredytowana przez Polskie Towarzystwo Kardiologiczne, Pracownia Echokardiograficzna, gdzie prowadzona jest diagnostyka  pacjentów z niewydolnością serca, migotaniem przedsionków czy wadami serca. Dotacja ze środków unijnych obejmie także utworzenie specjalistycznej pracowni TiltTest (diagnostyka omdleń), stanowiska dla pozaustrojowej eliminacji trucizn metodą dializy albuminowej wątroby, gabinetu USG oraz gabinetu psychologa i psychiatry.

- Przy zatruciach i innych schorzeniach toksykologicznych często dochodzi również do innych chorób towarzyszących, szczególnie kardiologicznych, dlatego na oddziale pracują zarówno specjaliści z zakresu toksykologii jak i kardiologii. Stąd szeroki zakres świadczonej przez nas pomocy. Nie ulega wątpliwości, że w nowym miejscu pracy zdecydowanie poprawi się  dostępność naszych usług oraz jakość świadczonej pomocy. Poprawią się również warunki pracy dla psychiatrów i psychologów, którzy udzielają konsultacji m.in. pacjentom po próbach samobójczych, w tym osobom małoletnimtwierdzi dr n.med. Jarosław Szponar.

Na podkreślenie zasługuje fakt, że na bazie Klinicznego Oddziału Toksykologiczno-Kardiologicznego od kilku lat działa Klinika Toksykologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Kształcą się tutaj m.in. studenci Wydziału Lekarskiego polsko i anglojęzyczni. Dzięki zawartemu porozumieniu pomiędzy władzami Uczelni a dyrekcją Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego przy al. Kraśnickiej współpraca ta jest korzystna i owocna dla obu podmiotów zarówno w zakresie dydaktyczno-naukowym jak i finansowym.

Previous Next Play Pause
1 2 3 4

Back to top