Rejestracja 81 537 41 71 

Ostatni etap termomodernizacjai Szpitala został w części dofinansowany w formie pożyczki ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.

W wyniku realizacji zadania zostanie osiągnięty efekt ekologiczny w postaci redukcji emisji do atmosfery gazów: CO2 o 15,61 Mg/r., Nox o 0,01 Mg/r., CO o 0,003 Mg/r., pył o 0,00012 Mg/r. Oszczędność energii zostanie zmniejszona o 276,67 GJ/r.

Back to top