Rejestracja 81 537 41 71 

Celem zadania było zastąpienie mokrego systemu uzyskiwaniem zdjęć rentgenowskich systemem cyfrowym w Pracowni Mammograficznej, który umożliwia wykonanie badania, jego archiwizację, diagnostykę w oparciu o obraz cyfrowy i dystrybucję badań dla pacjenta i oddziały szpitalne.

Osiągnięte efekty ekologiczne:

  • Ograniczenie wytwarzania odpadów niebezpiecznych
  • Uniknięcie toksycznych środków chemicznych
  • Brak zużycia wody i odprowadzania ścieków - oszczędność wynosi 100 %
  • Brak problemów z utylizacją zużytych odczynników
  • Brak szkodliwych wyziewów chemicznych
  • Ograniczenie dawki szkodliwego promieniowania (głównie dla pacjentów, ze względu na brak potrzeby wykonywania zdjęć powtórzeniowych)

Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5 6 7 8

Back to top