Rejestracja 81 537 41 71 

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego SP ZOZ w Lublinie zrealizował projekt:

Zakup wyrobów medycznych i dostosowanie pomieszczeń Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Lublinie.


Szczegółowym celem projektu była poprawa jakości, efektywności i skuteczności udzielanych świadczeń z zakresu ratownictwa medycznego osobom będącym w stanie zagrożenia życia i zdrowia, która wpływa na obniżenie poziomu śmiertelności i skutków powikłań powstających w wyniku wypadków oraz innych zdarzeń losowych.

Cel został osiągnięty dzięki zakupowi nowoczesnego sprzętu medycznego, który wykorzystywany jest do badań diagnostycznych, zabiegów oraz reanimacji pacjentów znajdujących się w stanie zagrożenia życia i zdrowia.

Ponadto doposażenie Szpitala w sprzęt medyczny przyczyniło się do większej dostępności do badań diagnostycznych i zabiegów świadczonych w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym, co w efekcie umożliwia wykonywanie kompleksowych badań dla pacjentów wymagających specjalistycznego leczenia.

Wszystkie powyższe czynniki podniosły standard funkcjonowania Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Lublinie i dostosowują placówkę do obowiązujących przepisów prawa. Poza tym  doposażenie Oddziału Ratunkowego usprawniło pracę personelu medycznego, który ma do dyspozycji wysokiej jakości sprzęt medyczny typu: kardiomonitory, respiratory, aparat USG, RTG, analizator parametrów krytycznych, defibrylator, pulsoksymetr, aparat EKG, łóżko do intensywnej terapii, wózek anestezjologiczny, wózek resuscytacyjny, zestaw do trudnej intubacji, pompy infuzyjne, elektryczne urządzenia do ssania, aparaty do ogrzewania pacjenta.

W sumie dzięki realizacji projektu SOR otrzymał  ponad 60 nowych urządzeń medycznych.

Projekt zakładał również remont pomieszczeń, sali: zabiegowo - operacyjnej  i resuscytacyjno – zabiegowej,   gdzie modernizacja dotyczyła: rozbiórki okładzin ściennych i posadzek, sufitów podwieszanych , wykonania tynków, izolacji przeciwwilgociowej, zmywalnych okładzin ściennych  i  posadzek, sufitów podwieszanych wodoodpornych oraz robót sanitarnych i elektrycznych.

Cała inwestycja zrealizowana została w latach 2012-2013.

 

Pieniądze w wysokości 1 407 465,00  PLN dofinansowania pozyskane zostały z

Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Priorytet. XII. Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia

DZIAŁANIE: 12.1 „Rozwój systemu ratownictwa medycznego”

 

Całkowita wartość projektu:  1.655.841,00 PLN

Źródłami finansowania projektu jest w 85 % Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego.

Wkład własny  pochodził ze środków Budżetu Województwa Lubelskiego i środków własnych Beneficjenta.

Back to top