Rejestracja 81 537 41 71 

Projekt obejmuje termomodernizację zespołu budynków Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego  im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego SP ZOZ w Lublinie, a w szczególności:

  • docieplenie ścian i stropodachów,
  • wymianę stolarki okiennej i drzwiowej,
  • modernizację instalacji c.o. obejmującą hermetyzację, płukanie chemiczne, montaż zaworów podpionowych, montaż zaworów termostatycznych grzejnikowych, wymianę grzejników.

Projekt jest realizowany w ramach Programu priorytetowego Systemu zielonych inwestycji Część 1) – zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej finansowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Nakłady finansowe:

  • całkowity koszt inwestycji wynosi: 10 469 498,00 zł
  • kwota dotacji z NFOŚiGW: 3 006 347,00 zł
  • kwota z Budżetu Województwa Lubelskiego: 6 100 000,00 zł

12.01.2012 r. -  została podpisana umowa na dofinansowanie przedsięwzięcia.

Projekt realizowany był w latach 2011 – 2013.

Back to top