Rejestracja 81 537 41 71 

Projekt zrealizowany został w latach 2006-2007, ramach:

  • Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego

  • Priorytet 1 – Rozbudowa i modernizacyjna infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów

  • Działanie 1.3 – Regionalna infrastruktura społeczna

  • Poddziałanie 1.3.2 – Regionalna infrastruktura ochrony zdrowia

Celem projektu była poprawa jakości wyposażenia Szpitala poprzez zakup wysokiej jakości aparatury medycznej do Pracowni Medycyny Nuklearnej, Poradni Osteoporozy, Pracowni Endoskopii, Oddziału Kardiologii oraz Ośrodka Wczesnego Wykrywania Raka Piersi.

W rezultacie zakupiony został sprzęt specjalistyczny:

  • Gamma kamera – Zakład Medycyny Nuklearnej

  • Densytometr – Pracownia Osteoporozy

  • Videogastroskop, Videokolonoskop, Videoduodenoskop – Zakład Diagnostyki Endoskopowej

  • Echokardiograf – Oddział Kardiologii – Pododdział Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego

  • Aparat USG, Mammograf – Ośrodek Wczesnego Wykrywania Raka z Pracownią Mammograficzną i USG

Całość projektu wyniosła: 2 670 371,13 zł

Wartość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 1 958 070, 54 zł

Back to top