Rejestracja 81 537 41 71 

Przedmiotem inwestycji dofinansowanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie jest zagospodarowanie terenów zielonych w otoczeniu budynków Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego.

Na zadanie składa się szereg prac mających na celu podniesienie ogólnej jakości przestrzeni publicznej oraz poprawę warunków środowiskowych w bezpośrednim otoczeniu budynków szpitala.

Efektem ekologicznym inwestycji jest dobór odpowiednich gatunków roślin, mających pozytywny wpływ na zdrowie i samopoczucie pacjentów i pracowników szpitala.

Mając na uwadze aspekty ekologiczne inwestycji, uwzględniono w nasadzeniach przewagę roślin liściastych, które wytwarzają znacznie więcej tlenu i pochłaniają więcej zanieczyszczeń powietrza niż gatunki iglaste. Spośród zaprojektowanych gatunków roślin o szczególnych właściwościach dla środowiska uwzględniono także nasadzenie sosny czarnej i kosodrzewiny o właściwościach jonizujących i odkażających powietrze.

Drugi etap realizowany w 2017 roku jest kontynuacją zadań wykonanych w 2016 roku.

Kwota dotacji otrzymana z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie w 2017 roku wynosi 27 500,00 zł.

Back to top