Rejestracja 81 537 41 71 

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego SPZOZ w Lublinie jest grantobiorcą projektu pn. Dostępność Plus dla Zdrowia, który finansowany jest Funduszy Europejskich. Nasza placówka otrzymała grant w wysokości 1 904 919,56 PLN na poprawę dostępności świadczeń dla osób ze szczególnymi potrzebami.

 

Dzięki temu dofinansowaniu ta grupa naszych pacjentów będzie mogła:

 

  • Łatwiej dostać się do budynku Ośrodka Rehabilitacji Leczniczej za pomocą windy zewnętrznej,
  • Zaparkować auto w strefie parkowania dla osób niepełnosprawnych bezpośrednio obok budynku Ośrodka Rehabilitacji Leczniczej,
  • Skorzystać z komunikacji świetlnej i głosowej w czasie rejestracji, wizyt w poradniach, pobytu pacjenta na terenie szpitala.
  • Skorzystać z rejestracji on-line, obioru wyników badań,
  • Skorzystać pomocy tłumacza języka migowego, asystenta pacjenta podczas wizyty w szpitalu,
  • Skorzystać z pomocy przeszkolonego personelu w zakresie procedur, czynności i obsługi pacjentów ze szczególnymi potrzebami,
  • Skorzystać z transportu na wózkach o większej nośności poruszając się po szpitalu.

 

Więcej informacji o Funduszach Europejskich dla ochrony zdrowia dostępnych jest na stronie internetowej www.zdrowie.gov.pl.

Dostępność PLUS

pdf

Harmonogram - Dostepność PLUS xlsx

Rozmiar: 134.82 kb
Odsłon : 64
Data dodania: 2022-02-22
pdf

Raport z audytu .SZP.40.2020

Rozmiar: 1.01 mb
Odsłon : 320
Data dodania: 2022-02-22

Back to top