Rejestracja 81 537 41 71 

PERSONEL

Lekarz Kierujący Oddziałem - dr n. med. Barbara Hasiec
Kierownik ds. Pielęgniarstwa - mgr Małgorzata Wiśniewska

LEKARZE
lek.med. Jolanta Sawicka - specjalista pediatrii i chorób zakaźnych
lek.med. Elżbieta Żwirek-Pytka - specjalista pediatrii, specjalista medycyny rodzinnej
lek.med. Tetiana Zharkova

REZYDENCI:
lek.med. Svitlana Chekryzheva
lek.med. Martyna Stani
lek.med. Gabriela Trela
lek.med. Magdalena Stankiewicz
lek.med. Aleksandra Chmiel

SEKRETARKA MEDYCZNA
Bożena Szkałuba

KONTAKT

Adres - 20-089 Lublin, ul. Biernackiego 9
Telefon - 81 740-25-78

CHARAKTERYSTYKA ODDZIAŁU

Oddział Chorób Zakaźnych Dziecięcych o powierzchni 800 m2 mieści się w parterowym wolno-stojącym budynku otoczonym pasem zieleni. Składa się z 16 sal (boksów melcerowskich) jedno-, dwu-, trzy-łóżkowych. Każda sala wyposażona jest w oddzielny węzeł sanitarny, śluzę umywalkowo - fartuchową. Oddział liczy 17 łóżek z możliwością, ze względu na posiadaną bazę, rozwinięcia na wypadek epidemii, masowych zachorowań u dzieci. W oddziale pracują lekarze specjaliści: pediatrzy i chorób zakaźnych oraz zatrudnieni są konsultanci z zakresu neurologii, okulistyki, laryngologii, kardiologii, hematologii i chirurgii dziecięcej.
Hospitalizowane są dzieci w wieku 0-18 roku życia.

Placówka prowadzi leczenie ostrych chorób zakaźnych i ich powikłań w tym głównie:

  • leczenie dzieci z neuroinfekcjami: zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych, mózgu, poospowe zapalenia móżdżku, choroby przenoszone przez kleszcze (kleszczowe zapalenia mózgu i borelioza);
  • zatrucia pokarmowe o etiologii wirusowej i bakteryjnej;
  • zakażenia inwazyjne w tym meningokokowe;
  • choroby wysypkowe wieku dziecięcego;
  • choroby odzwierzęce i pasożytnicze: toksoplazmoza, toksokaroza, jersinioza, listerioza, bąblowica;
  • leczenie zakażeń wrodzonych: cytomegalia, toksoplazmoza;
  • hospitalizacja dzieci z powikłaniami poszczepiennymi;
  • jako jedyny oddział w makroregionie prowadzi leczenie dzieci z przewlekłym zapaleniem wątroby typu B i C w ramach programów lekowych NFZ;
  • oddział jest jednym z dwu ośrodków w województwie lubelskim wytypowanych przez Państwowy Zakład Higieny - w ramach nadzoru WHO do hospitalizacji dzieci z poliomyelitis i ostrymi porażeniami wiotkimi;
  • prowadzi nadzór i profilaktykę przeciw wściekliźnie u dzieci pogryzionych przez zwierzęta wściekłe i podejrzane o wściekliznę.

Przy Oddziale działa Poradnia Chorób Zakaźnych dla dzieci, Konsultacyjna Poradnia Pediatryczna Szczepień dla Dzieci Wysokiego Ryzyka z Punktem Szczepień - udzielane są tam konsultacje w zakresie szczepień ochronnych dla dzieci z grup ryzyka, układane indywidualne programy szczepień ochronnych. Oddział prowadzi również szkolenie młodej kadry medycznej - pediatrów, lekarzy rodzinnych, szkolenie w ramach stażu podyplomowego. Oddział posiada 6 miejsc szkoleniowych w ramach rezydentury z pediatrii i 3 miejsca szkoleniowe z chorób zakaźnych.

Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5

Back to top