Rejestracja 81 537 41 71 

Konkursy

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie porad specjalistycznych w Poradniach: Dermatologicznej, Endokrynologicznej, Onkologicznej,Urazowo-Ortopedycznej w Wojewódzkiej Przychodni Specjalistycznej oraz na udzielanie świadczeń i konsultacji w oddziałach szpitalnych i dla podmiotów zewnętrznych (dotyczy Poradni Onkologicznej) w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Lublinie

Konkurs ofert na zawarcie umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie zabezpieczenia lekarskich świadczeń zdrowotnych poza godzinami normalnych ordynacji, czyli poza obowiązującym rozkładem czasu pracy (dyżur medyczny) w Oddziale Neurologicznym – Pododdziale Udarowym

Konkurs ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie konsultacji kardiologicznych dla pacjentów Oddziału Dziecięcego z Izbą Przyjęć

Konkurs ofert na zawarcie umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii w Oddziale Intensywnej Terapii i Anestezjologii oraz innych komórkach organizacyjnych WSzSSPZOZ w Lublinie

Konkurs ofert na zawarcie umowy o udzielenie zamówienia polegającego na wykonywaniu świadczeń zdrowotnych w zakresie badań cytologicznych i histopatologicznych w Zakładzie Patomorfologii

Back to top