Rejestracja 81 537 41 71 

Konkursy

Konkurs ofert na zawarcie umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Poradni Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lublinie

Konkurs ofert na zawarcie umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych w następujących zakresach:
- w Oddziale Chirugii Ogólnej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lublinie (Zakres I)
- w Oddziale Chirugii Ogólnej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lublinie, z jednoczesnym wykonywnaiem zadań administracyjnych w tym oddziale (Zakres II)

Konkurs ofert na zawarcie umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie porad specjalistycznych w Poradni Kardiologicznej dla dzieci w Wojewódzkiej Przychodni Specjalistycznej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lublinie

Konkurs ofert na zawarcie umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Poradni Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lublinie

Konkurs ofert na zawarcie umowy na udzielenie świadczeń zdrowotnych w następujących zakresach:

  • Zakres I: wykonywania badań diagnostycznych;
  • Zakres II: wykonywanie badania oceny pola widzenia w ramach programu lekowego – leczenie akromegalii pasyreotydenem;
  • Zakres III: przygotowywania indywidualnych dawek leków cytostatycznych.

Back to top