Rejestracja 81 537 41 71 

Konkurs ofert na zawarcie umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę chirurgii klatki piersiowej w Oddziale Chirurgii Ogólnej Zakładu Leczniczego w lokalizacji przy ul. Zbigniewa Herberta 21 w Lublinie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lublinie

Back to top