Rejestracja 81 537 41 71 

Konkurs ofert na zawarcie umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Zakładzie Patomorfologii w lokalizacji al. Kraśnicka 100 w Lublinie w zakresie oceny preparatów cytologicznych, histopatologicznych wraz z pobieraniem skrawków tkankowych do badania, oceny preparatów śródoperacyjnych, oceny odczynu immunohistochemicznego, Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lublinie.

Back to top