Rejestracja 81 537 41 71 

Konkurs ofert na zawarcie umowy na udzielanie przez lekarza świadczeń zdrowotnych w zakresie konsultacji kardiologicznych, w tym wykonanie badania USG serca w Oddziale Neonatologii, Patologii i Intensywnej Terapii Noworodka Szpitala w lokalizacji al. Kraśnicka 100 w Lublinie, Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lublinie

Back to top