Rejestracja 81 537 41 71 

Konkurs ofert na zawarcie umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w następujących zakresach:
Zakres I - w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii (1) w Oddziale Intensywnej Terapii i Anestezjologii w lokalizacji przy al. Kraśnicka 100 w Lublinie, (2) w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii w lokalizacji przy ul. Herberta 21 w Lublinie oraz (3) w Oddziale Anestezjologii w lokalizacji ul. Lubartowskiej 81 w Lublinie
Zakres II – w zakresie 1. anestezjologii i intensywnej terapii (1) w Oddziale Intensywnej Terapii i Anestezjologii w lokalizacji przy al. Kraśnicka 100 w Lublinie, (2) w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii w lokalizacji przy ul. Herberta 21 w Lublinie oraz (3) w Oddziale Anestezjologii w lokalizacji ul. Lubartowskiej 81 w Lublinie oraz 2. pełnienia funkcji Kierownika (1) Oddziału Intensywnej Terapii i Anestezjologii w lokalizacji al. Kraśnicka 100 w Lublinie, (2) Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii w lokalizacji przy ul. Herberta 21 w Lublinie oraz (3) Oddziału Anestezjologii w lokalizacji Lubartowskiej 81 w Lublinie.

Back to top