Rejestracja 81 537 41 71 

Konkurs ofert na zawarcie umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych pielęgniarskich w Izbie Przyjęć w lokalizacji ul. Herberta 21, Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lublinie. 

Back to top