Rejestracja 81 537 41 71 

Konkurs ofert na zawarcie umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy poza godzinami normalnej ordynacji jako dyżur medyczny w Oddziale Urazowo-Ortopedycznym Szpitala w lokalizacji Kraśnicka 100 w Lublinie (dalej jako Oddział) oraz udzielanie konsultacji w zakresie zabezpieczenia ortopedycznego w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym Szpitala w lokalizacji al. Kraśnicka 100 w Lublinie w ramach dyżuru medycznego Oddziału Urazowo-Ortopedycznego

Back to top